REHBERLİK

Okullarımızda rehberlik hizmetleri, Gelişimsel Rehberlik Modeline dayanmaktadır.

Gelişimsel rehberlik, bireyin gelişimsel ihtiyaçlarını ön plâna alan ve rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmasını öngören bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım tüm öğrencilerimize yönelik, organize edilmiş ve planlanmış bir müfredatı olan, ardışık ve esnek bir yapıya sahiptir. Gelişimsel rehberlik, eğitim sürecinin bütünleyici bir parçası olmakla birlikte okul personelinin rehberlik sürecine katılımının sağlandığı, öğrencilerin daha etkili ve yeterli öğrenmelerine yardım eden ilkeler temel alınarak uygulanmaktadır.

Rehberlik yaklaşımımız, planlanmış müdahalelerle bireyin kişisel, sosyal, duygusal, mesleki, ahlaki, duyuşsal ve estetik alanlardaki tüm gelişimini etkin bir şekilde uyaran ve kolaylaştırmak doğrultusunda yürütülen çabalarımızın bileşiminden oluşmaktadır.

ANAOKULU
Okul öncesine özel rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulamalarıyla öğrencilerin gelişimi birebir takip edilmektedir. Okul öncesinde öğrenciyi tanımak, güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlarını keşfetmek ve çocuğu doğru yönlendirmek amacı ile tanıma formları, bireysel görüşmeler düzenlenmektedir. Gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışını temel alan Rehberlik Bölümümüz öğrencilerimizin yaş özelliklerini ve bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak etkinliklerini yürütür.

Öğrencilerimizin okula ve çevreye uyum sağlamaları ayrıca ilkokula hazırlanmaları, eğitim ortamlarına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum ve anlayış geliştirmeleri, kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri, kişiler arası ilişkilerini geliştirmeleri, aile ve topluma ilişkin farkındalık ve duyarlılık kazanmaları, sağlıklı ve güvenli yaşam için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, meslekleri tanımaları, mesleklerin insan hayatındaki yeri ve önemine ilişkin farkındalık geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Okul öncesi öğrencilerimize uygulanan test ve envanterler:

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Frostig Gelişim Testi
 • Gessell Gelişim Testi
 • Bir İnsan Çiz Testi
 • Bir Aile Çiz Testi
 • Hayali Hayvan Çizme Testi
 • Ev Ağaç İnsan Testi

 

İLKOKUL
1. sınıftan 4. sınıfa kadar öğrencilerimizin psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan, güven duyan, kendine uygun eğitsel ve mesleki kararlar alabilen ve kişilerarası iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, üretken ve yaşamdan zevk alan bireyler olmalarına yardımcı olma gibi amaçlara yönelik olarak düzenlenen rehberlik etkinlikleri sürdürmekteyiz.

Okulumuzda, “Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik” modeline dayanarak;

Öğrencilerin kendilerini tanımalarına; sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişmelerine; sağlıklı bir öz benlik geliştirmelerine; ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Veli, öğretmen ve idareci üçgeninde öğrencilerin gelişimsel özellikleri yakından takip edilmekte ve veliler ile bireysel görüşmeler yapılmaktadır.

Kurum olarak bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde öğrencilerimize ve velilerimize yönelik olarak çeşitli seminerler düzenlenmekteyiz. Seminerler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi uzmanlarımız ya da konu ile ilgili kurum dışından uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Öğrencilere Uygulanan Test ve Envanterler:

 • Öğrenci Tanıma Formu
 • Otobiyografi
 • Bir Aile Resmi Çiz Envanteri
 • Bir İnsan Resmi Çiz Envanteri
 • Burdon Dikkat Testi
 • Sosyometri
 • Kimdir Bu? Testi
 • Ben Kimim Testi

 

ORTAOKUL
Gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışını temel alan rehberlik bölümümüz, öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmalarını yürütür. Öğrencilerimizin kendilerini koşulsuz kabul ve saygı ilkeleri sayesinde düşüncelerini rahatça ifade edecekleri bir ortam sunmaya çalışmaktayız. Ortaokul kademesinde tüm çocuklarımızın duygusal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, akademik olarak gelişimlerinin desteklenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.

5. sınıflar oyun çağı sürecinde olduğu için kurumumuzda somutlaştırma ve oyun yoluyla öğrenciyle kurulan iletişim; empati ve saygı alanlarında beceriler ve farkındalık kazandırma temellidir.

Öğrencilerimizin gelişimlerinin sağlıklı şekilde devam etmesi için okul-aile işbirliğini temele alan rehberlik servisimizin gözlemleri sonucunda ya da velilerimizin kendi istekleri doğrultusunda da bireysel veli görüşmeleri düzenlemekteyiz.

Öğrencilere Uygulanan Test ve Envanterler:

 • Başarısızlık nedenleri anketi,
 • Burdon Dikkat Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Öğrenme Stilleri Belirleme Envanteri
 • Problem Tarama Envanteri
 • Kimdir Bu?
 • Kime Göre Ben Neyim?
 • Mesleki Olgunluk Ölçeği
 • Otobiyografi
 • Sosyometri

ANADOLU - FEN LİSESİ
Meltem Ayhan Okulları rehberlik programı aşağıda tanımlanan üç gelişim alanını destekleyen etkinliklerden oluşmaktadır.

EĞİTSEL REHBERLİK FAALİYETLERİ MESLEKİ REHBERLİK FAALİYETLERİ KİŞİSEL REHBERLİK
ORYANTASYON YETENEK DEĞERLENDİRME BİREYİ TANIMA
AKTİF DİNLEME İLGİ DEĞERLENDİRME DAVRANIŞSAL ÖZELLİKLERİNİ TANIMA
ÇALIŞMA ORTAMINI PLANLAMA MESLEKLERİ TANIMA DUYGULARINI TANIIMA
ETKİN ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ GELECEĞİN MESLEKLERİ DİNLEME BECERİLERİ
ZAMAN YÖNETİMİ ALAN VE MESLEK SEÇİMİ KENDİNİ GÜVENLE ORTAYA KOYABİLME
HIZLI VE ETKİLİ OKUMA SORUN ÇÖZME
HAFIZAYI GÜÇLENDİRMEK AİLE İÇİ İLETİŞİM
GÜDÜLENME(MOTİVASYON) ARKADAŞ İLİŞKİLERİ
SINAVLARA HAZIRLIK HAYIR DİYEBİLMEK (KİŞİSEL SINIRI KORUYABİLMEK)
SINAV KAYGISI İLE BAŞETME

 

 

 

 

 

TOP