ORTAOKUL

YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENİYORLAR
Eğitim sistemleri birikim gerektirir, anlık gelişmelere göre güncellenmez. Okulumuzda yaparak yaşayarak öğrenme ilkesini, dünyadan örnek uygulamalarla zenginleştiriyor, Türk eğitim sisteminin birikiminden yararlanarak geliştiriyoruz. Uyguladığımız akademik programla çocuklarımızda yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirlikli çalışma gibi 21. yüzyıl becerilerini içselleştirmeye odaklanıyoruz. Okuyarak yazarak öğrenmenin yerine yaparak yaşayarak öğrenmeyi koyuyoruz.

AKADEMİK BAŞARIMIZIN SIRRI
Bilgiyi önemsiyoruz; bilgi bir tık ötemizde. Ama biz bilgiyi kullanmayı daha çok önemsiyoruz! Bilişim çağında çocuklarımız birçok şeyin bilgisine bizden çabuk ulaşabiliyorlar. Bizse onları bu bilgiyle ne yapacaklarını bilmeye ulaştırmayı hedefliyoruz.

Çocuklarımızın ders başarılarını, ders materyalleri ve tahta başı etkinlikleriyle sınırlı kalarak yükseltemeyiz. Onların meraklarını dürterek, soru sormaya teşvik ederek, problemlere çözüm üretmelerine fırsat tanıyarak kalıcı bir öğrenme süreci kurguluyoruz. Bu süreçte çocuklarımıza, onların hazır bulunuşluklarına ve bireysel farklılıklarına uygun zenginleştirilmiş sınıf ve ders tasarımları, derslik sistemi ile etkili öğrenme olanakları sunuyoruz.

OKUMA-YAZMADAN OKURYAZARLIĞA
Kod çözme demek olan okuma yazma bilirliği, tek başına çağımızın gerektirdiği yeterlikleri karşılamaktan yoksundur. UNESCO'nun tanımına göre okuryazarlık; değişik türdeki yazılı kaynakları, kayıtları kullanarak tanımlama, anlama, yorumlama, bir araya getirme, iletişim kurma ve hesap yapma yeteneğidir. Okulumuzda her bir öğrencimizin dil, matematik, bilim, teknoloji, medya okuryazarı olması temel hedefimizdir; bu hedefe ulaşmadan hiçbir öğrencimizi bir üst kademe eğitime geçiremeyiz.

SOSYAL VE KİŞİSEL GELİŞİM
Çocuklarımızın öğrenme süreçleri okulla sınırlı değil. Onlar günlük hayatlarında gözleyerek, dokunarak, yaparak öğrenmeye devam ediyorlar. Bu nedenle çağımızda okul, bir öğrenme mekânı olmanın yanında çocuk için bir sosyalleşme mekânıdır da. Bu nedenle okul etkinliklerimizde en çok güncel gelişmeleri ve gerçek yaşam deneyimlerini kullanıyoruz.

Okulumuzun eğitim programına eklediğimiz eleştirel okuma, yaratıcı yazma, drama gibi atölyelerimizle ve STEM dersleriyle öğrencilerimizin sosyal; matematika, kodlama-robotik, satranç çalışmalarıyla da kişisel gelişimlerini destekliyoruz.

SANATLA GÜZELLİKLER YARATMAK
Sanat etkinlikleriyle uğraşan çocukların dil bilgisinden sosyal bilgilere, matematikten fen bilimlerine geniş bir alanda daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Müzik, belli bir güzellik anlayışıyla işlenmiş seslerden oluşan estetik bir bütün ve insandan insana uzanan evrensel bir dildir. Müzik eğitimiyle çocuklarımızı, sözcüklerle anlayabildiklerinin, zekâlarıyla kavrayabildiklerinin çok ötesine götürmeyi amaçlıyoruz.

Resim dersimizde çocuklarımızdaki merakı ortaya çıkarıyoruz. Renklerle yolculuklarında verili olanla yetinmemeyi, onu sorgulamayı, çevrelerinde ve hatta kendilerinde yeni keşifler yaparak yaratıcılıklarını geliştiriyorlar.

MERKEZİ SINAVLARA HAZIRIM
Eğitim sisteminde dershane ve kursa olan gereksinimi ortadan kaldırmayı amaçlıyor, merkezi sınava yönelik özel bir program uyguluyoruz. MEB tarafından belirlenen haftalık ders saatlerine ilave olarak öğrencilerimize, Sınava Hazırlık Programı uyguluyoruz. Merkezi Sınava Hazırlık Programımızı, 8. sınıf öğrencilerimizin hedefledikleri liselere yerleşebilmeleri için tasarladık. Derslerde işlenen konularla ilgili yapılan denme ve tarama sınavlarında öğrencilerimizden elde edilen çıktıları kazanım kazanım değerlendiriyoruz. Belirlenen eksiklikler çerçevesinde öğrencilerimizi, tamamlayıcı çalışma programlarına yönlendiriyoruz.

Rehberlik Servisi olarak Sınava Hazırlık Programı kapsamında öğrencilerimize; sınav içeriği, test tekniği, etkin dinleme, etkin çalışma yöntemleri, sınav taktikleri, zaman yönetimi, sınav kaygısı ve tercih danışmanlığı konularında bilgilendirme yapıyoruz.

ÖĞRETMENİME DANIŞABİLİRİM
Meltem Ayhan öğrencisi olarak sınav sonuçlarımdan arkadaşlık ilişkilerime verimli ders çalışma yöntemlerinden okul-aile ilişkilerine kadar her şeyi danışıp paylaşabileceğim bir danışman öğretmenin var!

Biz danışman öğretmenler, çocuklarımızla yakından ilgileniyor; onlarla her hafta düzenli görüşüyor, gerekli değerlendirmeleri yapıp öğrencilerimizi pedagojinin gerekli gördüğü biçimde yönlendiriyoruz. Öte yandan öğrenci velisi ile işbirliği yaparak öğrenci hakkında paylaşımda bulunuyor; veliye görüş ve önerilerde bulunuyoruz.

 

Ortaokul Haberleri

TOP