ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

SÜREÇ ODAKLI ÖLÇME

Öğrenme öğretme sürecinin ayrılmaz bir parçası olan ölçme-değerlendirme uygulamalarında ilkokulumuzun özellikle birinci sınıflarında süreç ve performans temelli bir yaklaşım benimsenmektedir.

Okullarımızın bütün kademelerinde ölçme sonunda öğrenci performansı hakkında elde edilen veriler, yargıda bulunma ve kıyaslama amaçlı değil; tanı amaçlı kullanılır. Ölçme sonunda öğrencinin ihtiyacı belirlenip bunu giderecek önlemler programlanır.

Ölçme değerlendirme işlemleri tek boyutlu araçlarla değil, açık uçlu soru, etkinlikler, performans görevleri gibi çoklu araçlarla yapılır. Ölçmede sonuç ve ürüne değil, sürece odaklanılır.

Ölçme sonucunda elde edilen veriler ve ürünler portfolyo görüşmelerinde velilerle paylaşılır.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri, okulumuzun eğitim sistemindeki kazanım ölçütleri kullanılarak ölçülmekte ve özenle değerlendirilmektedir. Sınav analizleri danışman öğretmenlerimiz tarafından detaylı bir şekilde incelenerek ek programla eksiklikler giderilmektedir.

Ölçme değerlendirmedeki temel amacımız, tamamlayıcı çalışmalarımızı planlayıp gerçekleştirebilmemiz için öğretim süreçlerine yönelik eksikleri ortaya çıkarmaktır. Okulumuzda öğrencilerimizin akademik başarılarını saptamaya dönük ölçmeler yanında onların yetenek ve becerilerini destekleyecek değerlendirme yöntemleri de kullanılmaktadır. Sonuç odaklı bir ölçmeyi değil, gelişimsel ve süreç merkezli bir ölçme temel alınmaktadır.

TOP