ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİMİZ

Öğretmenlik, eğitimle ilgili sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan, akademik çalışma ve mesleki formasyon gerektiren bir meslektir. Öğretmenlik mesleğine hazırlık, genel kültür, özel alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır; ama bununla sınırlı değildir. 21. yüzyıl öğretmeni, yaşam boyu öğrenme ve yenilenme becerilerine de sahip olmalıdır.

ALAN BİLGİSİ
Alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilere eksiksiz sahip olan öğretmenlerimiz, planlama ve derse hazırlık aşamasında, ders programının öngördüğü kazanımlar çerçevesinde konuları yapılandırır ve öğrencilerinin bireysel öğrenme farklılıklarını da dikkate alarak öğrenme sürecini tasarlar.

ÖĞRETME, ÖĞRENME SÜRECİNİ YÖNETME
Öğretme sanatının uygulanması aşamasında büyük önem taşıyan öğretme ve öğrenme sürecini yönetme, öğretmenlerin meslek bilgisi yeterliklerinin büyük bölümünü oluşturmaktadır. Meltem Ayhan Okulları öğretmenleri, bu alanda iletişim becerilerini kullanmak, uygun öğretim yöntemlerinden yararlanmak, öğrencileriyle sağlıklı ilişkiler kurmak, öğrencilerini değerlendirmek için gerekli donanım ve deneyim sahibi olmak zorundadır.

ÖĞRENCİYE REHBERLİK GÖREVİ
Meltem Ayhan Okulları öğretmenlerinin görevleri, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına odaklanmak, uyum ya da öğrenme sorunlarını gerektiği biçimde ele almak ve çözmek gibi sadece sınıf içiyle sınırlı değildir. Öğrencileriyle yakın ilişki kurmak, onların sağlıklı ve dengeli bir kişilik kazanmalarına yardımcı olmak ve öğrencisinin kişiliğini geliştirme işlevine katkıda bulunmak, öğretmenlerimizin temel görevlerindendir. Öğretmenlerimiz, öğrencilerini anne babalarından sonra en çok etkileyen kişiler olduklarının bilinci ve sorumluluğuyla hareket eder; kendi karar ve davranışlarının öğrenciler üzerindeki etkilerini değerlendirir ve öğrencileri için birer rol modeldirler.

TOP