ÖDEV - ETÜT

Okullarımızda ödevler; derslerin tamamlanması, alıştırma ve soru çözümü, üst düzey becerilerin edinilmesi gibi, bir anlamda derslerin bireysel olarak desteklenmesi biçiminde ele alınmaktadır. Etüt saatlerimiz, her haftanın ödev ve atölye çalışmalarıyla bütünlük oluşturacak şekilde planlanmakta ve ödevin konusuna uygun, dersin öğretmenleriyle birlikte yapılmaktadır. Çeşitli nedenlerle, okulumuz dışında yapılması gereken ödevler (araştırma, gözlem ve yaratıcılık gerektiren vb.) de etkili bir danışmanlıkla desteklenmektedir.

TOP