KURUCUMUZ

Merhaba,
Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü'nde henüz öğrenciyken kurduğum hayallerimi, bugün artık anaokulundan liseye uzanan bir eğitim yerleşkesiyle gerçekleştirmiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum.

20 yılı aşkın bir süredir eğitim yaşamının içindeyim. Öğretmenlik ve yöneticilik yaptığım bu süre boyunca " Eğitim, eğitimcilerin işidir; özel öğretim ticaret etkinliğinin ötesinde bir etiği gerektirir." düşüncesinden hiç ayrılmadım.

Değerli anne babalar,
Hayatın her alanında kendini gösteren hızlı değişim, eğitim alanında da yeniliği ve gelişmeyi zorunlu kılıyor. Meltem Ayhan Okulları, bu nedenle bir yandan müfredat odaklı, etkinlik ve proje temelli, çoklu öğrenme stilleriyle bilgiyi kalıcı ve kullanılabilir halde işlerken; diğer yandan her öğrencinin birer birey olduğu gerçeğinden uzaklaşmadan bireye özgülenmiş programlarıyla öğrencilerinin eğitim sürecini etkin ve verimli kılmaya odaklanıyor.

Çocuklarınızı “herkes gibi” görmeyen, her çocuğun “özel” olduğunun farkında olan, onları birer birey olarak kabul eden ve farklılıklarını göz önünde bulunduran bir eğitim kurumunuz var.

Onları kalabalıkta kaybetmeyin!

Meltem AYHAN BAŞAL

TOP