İNOVATİF PROGRAMLAR

STEM

STEM, Science (bilim) Technology (teknoloji) Engineering (mühendislik) Math (matematik) temelli eğitim yaklaşımı olarak disiplinler arası ilişkilendirmeyle öğrencinin bütünlüklü düşünme ve üretme becerisini desteklemektedir. STEM eğitimi almış öğretmenlerimizin rehberliğinde, anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz STEM temelli etkinlikler gerçekleştirmektedir.

Eğitimde ileri ülkelerin günümüzde "iş içinde yaparak öğrenme" ilkesini yeniden keşfettiğini görüyoruz. Okulumuzda kurgulanan eğitim süreci de bu keşfe uygun olarak bilim, matematik, teknoloji ve mühendislik disiplinlerini bir arada değerlendiren STEM eğitim yaklaşımını temel alır. STEM çalışmaları okulumuzda belli bir program dâhilinde, bu alanda eğitimli öğretmenlerce haftalık 2 ders saati olarak yürütülmektedir.

 

MATEMATİKA

MatematikA, öğrencileri soyutu görünür kılan oyun temelli öğrenme süreciyle üst düzey matematiğe ulaştırmaktadır.

Çocuklarımızın soyut matematik kavramlarını içselleştirebilmeleri için okulumuzun geliştirdiği bir öğretim programıdır. Çıkış noktamız; uzamsal olarak matematiksel kavramları hissettirmek, özgün fikirler ortaya koyabilen, bunu sunabilen ve matematiksel anlamda tartışabilen, problem çözme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

MatematikA programı öğrenciye üst düzey matematik becerilerini, oyunlarla ve yenilikçi bir yaklaşım ile soyutu görünür kılarak kazandırır. Öğrenciler örüntüleri ve ilişkileri açıklamayı, problemleri anlayıp çözmeyi, zihinde ve kâğıt üzerinde doğru hesap yapmayı, tahmin yürütüp ölçmeyi, sayısal, geometrik, grafik, istatistiki ve cebirsel ifadeleri yorumlayıp transfer etmeyi öğrenirler. Öğrencilerimiz, böylece günlük yaşamlarında, bilim, teknoloji ve ticaret dünyasında matematiğin ve matematik uygulamalarının yerini kavrarlar.

Haftalık 2 ders saati olan bu programı branş öğretmenlerimiz yürütmektedir.

KODLAMA-ROBOTİK

Robotik, yazılım temelli tasarım programı olarak STEM yaklaşımı ile bütünleşik bir yapı içinde öğrencinin geleceği bugünden kurgulamasına olanak yaratıyor. Kodlama, yazılımın elektronik alfabesi olarak öğrencinin internetin sayılamaz çokluktaki verisini analiz edebilmesini ve sürekli bir adım önde olmasını sağlıyor.

Kodlama, yüzyılımızın ortak bir dili olarak eğitim sistemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Yüksek bilişim teknolojisinin getirdiği fırsatlar ve riskler içinde öğrencilerimizin bilimsel tavrı geliştirmek, teknolojiyi doğru ve etik kullanmak, toplumsal sorumlulukla birlikte bireysel yeterliklerini geliştirmek amacıyla okulumuzda her düzeydeki öğrencimize kodlama ve robotik dersi programlanmıştır.

Bilişim teknolojileri öğretmenimizin haftalık 2 saat olarak verdiği bu derste, kodlama ve robotik çalışmalar yapılmaktadır.

TOP