İLKOKUL

İLK OKUL İLK HEYECAN
Kendimizden biliyoruz, bir ilkler unutulmazdır bir de heyecan duyduklarımız! Çocuklarımızın okul hayatlarının başladığı ilkokul tam da budur. Yaşadıkları heyecanı titreyen yüreklerinden biliriz. Kimi durgundur kimi atak, kimi içe dönük kimi kıpır kıpır, kimi gözlem yapar kimi hayal eder…

Ama hepsi, okulumuza attıkları ilk adımdan sonra Meltem Ayhan’ın çocuklarıdır.

ÖĞRENMEK SORMAKLA BAŞLAR
Soru sormayı ise merak tetikler. Meltem Ayhan’ın çocukları meraklıdırlar, çünkü kendilerini klasik okul ortamının baskısı altında hissetmezler. Bu nedenle meraklarını gidermek için soru sorarlar ve böylece öğrenme süreçlerini başlatmış olurlar. Öğretmenlerimiz bilir ki öğretmek, çocukların hayatlarına dokunmaktır. O hayatların her biri kendine özgü renklerle doludur. Okulumuzda eğitim öğretim uygulamalarını bu farklılıklara cevap verecek biçimde kurguluyoruz.

SEVGİ + İLGİ = BİLGİ
Öğrenme süreci sevgiyle donatılırsa, edinilen bilgi unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Bunu, eğitim yaklaşımımızın temel ilkesi olarak alıyoruz. Birinci sınıfta görsel okuma ve dik temel harflerle başlattığımız ana dilimiz Türkçe okuma yazma serüvenini, dördüncü sınıfta eleştirel okuma ve yaratıcı yazma aşamasına çıkarıyoruz. Çocuklarımızın hayallerinde sınır yok!

DİL ÖĞRENDİKÇE DÜNYA KÜÇÜLÜYOR
Dil dünyayı tanıma, kendini ifade etme aracıdır ve araştırmalar, çift dilli çocukların zihinsel, sosyal ve kişisel gelişim bakımından avantajlı bireyler olduklarını gösteriyor. Bu nedenle çocuklarımızı yaşamlarının her aşamasında avantajlı kılmak için onların ikinci dil edinmelerini önemsiyoruz. Bilinen okul programlarıyla ikinci bir dil edinmenin mümkün olamadığı ortada. Sorunu evrensel uygulamalarla aşıyor,  derslerimizde Cambridge dil eğitimi sistemini kullanıyoruz. İkinci dil derslerimizi Main Cours, Speaking, Activity olarak üç farklı öğretmenle bütünlük içinde ve Eclectic Metod ile yapılandırıyoruz.

Biz İngilizce öğretmenleri, okul içinde öğrencilerimizle Türkçe konuşmuyoruz!

MATEMATİKÇE
Bizim anadilimiz Türkçe, doğanınki matematikçe! Anlaşabilmemiz için doğanın dilimizi öğrenmesini beklemiyoruz, biz matematikçe öğreniyoruz. Böylece matematik, hem bir ders hem bir kaygı olmaktan çıkıyor. Çünkü bu dili oyunlarla, taştan toprağa, ağaçtaki daldan yaprağa, eğlenceli birçok materyalden yaralanarak öğreniyoruz. Drama yoluyla problem kuruyor, beyin fırtınasıyla çözümler geliştiriyoruz.

Satranç dersiyle çocuklarımıza problem çözme, kritik düşünme ve strateji geliştirme becerileri kazandırmayı amaçlıyoruz.

HAYATIN BİLGİSİNDEN FEN BİLİMLERİNE
Hayat Bilgisi ders değil, hayatın kendisi! Kazanımları çocuklarımızın karakter gelişimini, öz bakım becerilerini destekliyor. Hayatlarında karşılaşabilecekleri problem durumlarıyla çocuklarımızı karşı karşıya getirip çözüm yolları üretmelerini sağlıyoruz.

Fen Bilimlerine doğa gözlemlerimizden ulaşıyoruz. Çocuklarımız, katı cisimleri doğadan topluyor, hareketi çevremizde izliyor, kuvveti günlük yaşamımızda sorguluyorlar. Bize de onların bu keşiflerini anlamlandırmak kalıyor!

Hayatın ve fennin bilgisini STEM, Kodlama ve Robotik disiplinleriyle ilişkilendirince toplum, ekonomi, çevre bilimi ve mühendislik uygulamalarının temelini oluşturmuş oluyoruz. Yarın değil, şimdi!

SANATLA GÜZELE YOLCULUK
Eğitim kuşu tek kanatla uçmaz! Bilim ve sanat eğitimin iki kanadıdır. Çocuklarımızın akademik başarısı kadar duygusal gelişimleri de önemsemek zorundayız. Onların hayalleri kadar parmaklarını da özgür bırakıyoruz. Resim çizerek sadece hayal ettiklerini tuvalde renklendirmiyor, aynı zamanda duygu dünyalarını da zenginleştiriyor ve yaratıcılıklarına uygulama alanı açıyorlar.

Müziği ses eğitiminden ibaret mi sandınız? Biz öyle düşünmüyoruz! Müzik, çocuklarımızın kendilerini tanımalarının, kendilerini gerçekleştirmelerinin, başkalarıyla uyum içinde yaşayarak sosyalleşmelerinin en etkili yoludur. Yaşama daha etkin katılmak ve yaşamdan zevk almak için de çocuklarımızın müzik kültürü kazanmasını önemsiyoruz.

Beden Eğitimi ve Spor etkinliklerini top oyunlarına indirgeyen bir eğitim anlayışını kabul etmiyoruz.  Çocuklarımızın hayatları boyunca kullanacakları hareket, sağlıklı hayat, öz yönetim, sosyal ve düşünme becerilerini geliştirmenin; onları sonraki öğrenim düzeyine hazırlanmanın bir olanağı olarak değerlendiriyoruz.

ARI KOVANI ATÖLYELER
Atölyelerimizi, çocuklarımızın ilgi alanlarına göre tercih ettiği, yeteneğini ve yaratıcılığını geliştirebileceği çalışma ortamları olarak tasarlıyoruz. Step ve aerobikten basketbola, kil ve seramikten Sokratik sorgulamaya kadar, çağımız için vazgeçilmez olan çoklu yetkinliklere sahip olma fırsatı yaratıyoruz.

Velilerimiz, okulumuza özgü “akıllı uygulama” ile çocukları hakkında her türlü bilgiye cep telefonlarından ulaşabiliyorlar.

İlkokul Haberleri

TOP