EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

 

TEMATİK/BÜTÜNLEŞİK ÖĞRENME
Okullarımızda dersler ve dersleri tamamlayan akademik etkinlikler, disiplinler arası ilişkilendirme gereğinin bir sonucu olarak, olabildiğince birbirleriyle ilişkili ve bir bütün olarak kurgulanmaktadır. Çocukların bir derste edindikleri beceri ve kazanımların diğer derslerdeki beceri ve kazanımlarla ilişki içinde bütünleşik bir yapıda ele alınması temel hedefimizdir.

KEŞİF /ETKİNLİK TEMELLİ ÖĞRENME
Öğrenme tasarımımızın diğer bileşeni, öğrencilerin öğrenme yöntemlerine yöneliktir. Öğrencilerin akademik içeriği olabildiğince keşif ve ispat temelinde ele almaları, öğrenme sürecinin özneleri konumunda bulunmaları eğitim yaklaşımımızın bir gereğidir. Bu nedenle tüm dersler yapılandırıcı bir modelde ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu yaklaşıma uygun atölye ve müzeler kurulmakta, öğrencilerin edindikleri beceriler, doğal ve yapay uygulama olanaklarıyla desteklenmeye çalışılmaktadır.

ÖĞRENME STİLLERİNE YÖNELİK TASARIM
Eğitim öğretim etkinlikleri temelde sosyal etkinliklerdir. Diğer bir ifadeyle öğretim çalışmaları gruplarla yapılmaktadır. Ne var ki öğrencilerin grup içinde nasıl öğrendikleri, hangi öğrenme biçimlerinin nasıl desteklenmesi gerektiği atlanmaması gereken bir konudur. Okullarımızda öğrenme tasarımı yapılırken tüm öğrenme biçimlerine yönelik etkinlikler hesaba katılmakta ve farklı öğrenme biçimlerine sahip çocukların öğrenme heyecanı korunmaya çalışılmaktadır. Böyle bir ele alışla, öğrencilerin bireysel gelişimi izlenmekte, bireysel kapasitesinin izin verdiği en üst düzeyde yetişmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

TOP