ANAOKULU

ONLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ!
Bilimsel araştırmalar, çocukların zihinsel ve kişilik gelişimlerinin % 80’inin 0-6 yaş aralığında tamamlandığını gösteriyor.  Bu süre içinde kazanılan davranışların etkisi yaşam boyunca devam ediyor. Meltem Ayhan Anaokulunda biz, bu bilinç ve sorumlulukla çocuklarımızın hayatlarına dokunuyor, sağlıklı zihinsel ve özbakım beceriler kazanmalarına olanak sağlıyoruz.

EVRENSEL BİRİKİMLE YARINA HAZIRLIYORUZ
Amacımız, 3-5 yaş gruplarında çocuklarımızın zihinsel, bedensel ve duygusal gelişimlerini desteklemek; onlara yaş düzeyindeki bilişsel ve motor becerileri kazandırmaktır. Eğitim programımızı, çocuklarımızın bireysel farklılıklarını dikkate alan Montessori yaklaşımında benimsenen ilkeleri göz önünde bulunduruyoruz. Çok yönlü düşünebilme becerilerini desteklemek için Waldorf yönteminden esinleniyoruz. Onlara somut yaşantılar sunarak problem çözme becerileri kazandırmak amacıyla Reggio Emilia yaklaşımını temel alıyoruz. Sınıf ortamında edinilen deneyimleri dış dünyada uygulanabilir kılan ve sorgulamayı destekleyen, disiplinler arası bir eğitim programı olan Primary Years Program (PYP) modeline uygun çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

HER ÇOCUK FARKLI BİR BİREYDİR
Çocuklarımızın farklı alanlardaki gelişimini, belli bir program çerçevesinde ve bir bütün olarak ele alıyoruz. Türkçe dil, okuma yazmaya hazırlık, drama, fen, doğa ve sanat etkinliklerini birbiriyle ilişki içinde kurguluyoruz. Böylece çocuklarımızın ilkokul öncesinde akademik bilgi altyapısı için esaslı bir ön hazırlık olanağıyla bilişsel; seramik, müzik, jimnastik, dans ve ritim etkinlikleriyle de duyuşsal gelişimlerini destekliyoruz.

Okulumuzdaki öğrenme ortamını, anaokullarının çocuk bireyler için ilk sosyalleşme mekânları olduğu bilinciyle kurguluyoruz. Çocuklarımızın kendilerini ifade etme ve öz bakım becerilerinin gelişmesini, düzenli beslenme alışkanlığı kazanmasını, beden farkındalığı edinmesini, okuma yazmaya hazırlıklarının desteklenmesini, toplumsal yaşama dair deneyim kazanmasını ve bağımsız bir birey olarak yetişmesini önemsiyoruz.

ÖĞRENEN MUTLU ÇOCUKLAR
Sıralama, sınıflandırma, örüntü oluşturma, ilişki kurma, eşleştirme, sayma etkinlikleriyle matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini; fen ve doğa etkinlikleriyle merak etme, soru sorma, gözlemleme, keşfetme eğilimlerini, çevre ve doğaya ilgi duymalarını; drama etkinlikleriyle yaparak yaşayarak öğrenmelerini destekliyoruz. Oyun etkinlikleriyle öğrenme deneyimlerini geliştirmelerini, alan gezileriyle anlamlı öğrenmelerini; hareket etkinliğiyle hız, fiziksel yeterlik, esneklik, dayanıklılık becerilerini ve müzik, resim gibi sanatsal etkinliklerle yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlıyoruz.

STEM’LE EĞLENCELİ KEŞİFLER
Çocuklarımız, doğru STEM eğitimiyle kendileri karar verip sorunları kendileri çözüyor ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirirken hem kendi eserlerini hem de geleceklerini inşa ediyorlar. STEM, kotlama ve robotik uygulamalarıyla materyalleri tanıyor; planlama, izleme, yaratıcı düşünme pratiklerini güçlendiriyorlar.

LEARNING ENGLISH IS ASQUISITION
“Dil öğretilmez, edindirilir.” inancıyla hareket ediyoruz. Okulumuzda ikinci bir dili tıpkı bir çocuğun anadilini edinmesi gibi düşünüyoruz ve buna uygun dil programı kurguluyoruz. İkinci dil ediniminde en önemli noktanın başlama yaşı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çocuklarımıza yaş gruplarına uygun, eğitici içeriklere sahip, tamamen İngilizce seslendirilmiş videolar izletiyor; ayrıca 4 ve 5 yaş gruplarında İngilizce etkinlik kitaplarında yer alan etkinlikler yapıyoruz. 

“Expose as much of the target language as possible!” Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar İngilizceye maruz bırakıyoruz!

ANNE BABA EĞİTİMİN ÖNEMLİ BİLEŞENLERİDİR
Çocukların gelişimi için aile ve okul arasındaki işbirliğinin önemi ve bu yolda birlikte ilerlemenin vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden aileleri eğitim sürecine katılmaları için teşvik ediyor, onlara seminerler, konferanslar yoluyla çeşitli eğitim olanakları sunuyoruz.

Velilerimiz, okulumuza özgü “akıllı uygulama” ile çocukları hakkında her türlü bilgiye cep telefonlarından ulaşabiliyorlar.

Anaokulu Haberleri

TOP