×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

Rehberlik

Özel Meltem Ayhan Okullarında Rehberlik Hizmetleri, Gelişimsel Rehberlik Modeline dayanmaktadır.

Gelişimsel rehberlik, bireyin gelişimsel ihtiyaçlarını ön plâna alan ve rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmasını öngören bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım tüm öğrencilere yönelik, organize edilmiş ve planlanmış bir müfredatı olan, ardışık ve esnek bir yapıya sahiptir. Gelişimsel Rehberlik, eğitim sürecinin bütünleyici bir parçası olmakla birlikte okul personelinin rehberlik sürecine katılımının sağlandığı, öğrencilerin daha etkili ve yeterli öğrenmelerine yardım eden ilkeler temel alınarak uygulanmaktadır.

Özel Meltem Ayhan Okulları Rehberlik Hizmetleri; planlanmış müdahalelerle bireyin kişisel, sosyal, duygusal, mesleki, ahlaki, duyuşsal ve estetik alanlardaki tüm gelişimini etkin bir şekilde uyaran ve kolaylaştırmak doğrultusunda yürütülen bütün rehberlik çabalarının bir bileşiminden oluşmaktadır.

Özel Meltem Ayhan Okulları Rehberlik Hizmetleri Bireyin gelecekteki yaşam tarzını belirlemesinde dönüm noktası olan mesleki tercihini yaparken doğru ve isabetli karar verebilmesi için çalışmalar yürütür.

Bu hizmetler sürdürülürken öğrencilerin eğitsel güçlükleri ve çözümleri konusunda velilere yönelik etkinlikler, bu konularla ilgili olarak araştırma ve izleme çalışmaları da Özel Meltem Ayhan Okulları Rehberlik Hizmetleri kapsamındadır.

 Meltem Ayhan Okulları rehberlik programı aşağıda tanımlanan üç gelişim alanını destekleyen etkinliklerden oluşmaktadır.

EĞİTSEL REHBERLİK FAALİYETLERİ MESLEKİ REHBERLİK FAALİYETLERİ KİŞİSEL REHBERLİK
ORYANTASYON YETENEK DEĞERLENDİRME BİREYİ TANIMA
AKTİF DİNLEME İLGİ DEĞERLENDİRME DAVRANIŞSAL ÖZELLİKLERİNİ TANIMA
ÇALIŞMA ORTAMINI PLANLAMA MESLEKLERİ TANIMA DUYGULARINI TANIIMA
ETKİN ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ GELECEĞİN MESLEKLERİ DİNLEME BECERİLERİ
ZAMAN YÖNETİMİ ALAN VE MESLEK SEÇİMİ KENDİNİ GÜVENLE ORTAYA KOYABİLME
HIZLI VE ETKİLİ OKUMA   SORUN ÇÖZME
HAFIZAYI GÜÇLENDİRMEK   AİLE İÇİ İLETİŞİM
GÜDÜLENME(MOTİVASYON)   ARKADAŞ İLİŞKİLERİ
SINAVLARA HAZIRLIK   HAYIR DİYEBİLMEK (KİŞİSEL SINIRI KORUYABİLMEK)
SINAV KAYGISI İLE BAŞETME    

 

 

TOP