×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

İlkokul

Meltem Ayhan İlkokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda temel bilgi ve becerilere sahip; düşünen, araştıran, sorgulayan, iletişim kuran bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Ders programları okul içi program geliştirme çalışmalarıyla güçlendirilmektedir. Okulumuz öğrencilerine matematik, bilim ve teknoloji, sosyal bilimler ve dil alanlarındaki akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve fiziksel yönlerinin de geliştiği bir eğitim öğretim ortamı sağlamaktadır.

Öğrencinin çalışma alışkanlığı, tutum, davranış, beceri gelişimi ve derslerdeki başarısı her ders için ayrı ayrı, ayrıntılı olarak ele alınır. Eğitim sürecinde hazırlanan ürün dosyaları (portfolyo) ile ilgili olarak veliler tek tek bilgilendirilir. Bu dosyalar sayesinde veli öğrencisinin gelişimini yakından takip eder.

Meltem Ayhan İlkokulunda her öğrenciye bir yabancı dil öğrenme olanağı ve ortamı sağlanır. Öğrencilerin İngilizceyi yaşayarak öğrenmeleri temelinde geliştirilen yöntem ve teknikler uygulanır. Öğrencilerin, dünya dili olan İngilizceyi iletişim aracı olarak kullanabilme düzeyinde öğrenmelerini sağlamak amacıyla, kendi ilgi ve yetenekleri dâhilinde gelişmelerine olanak verilmektedir. Öğrencilerin araştırma ve sunum becerilerini kullandıkları bu süreç, onların kişisel ve kültürel gelişimlerini de desteklemektedir.

Çocukların gelişimi için aile ve okul arasındaki işbirliğinin önemi ve bu yolda birlikte ilerlemenin vazgeçilmez olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu yüzden okulumuz, aileleri eğitim sürecine katılmaları için teşvik eder, onlara çeşitli olanaklar sunar.

Cumartesi günleri saat 09.00 – 13.00 arasında 3. ve 4. sınıflara kulüp ve etüt programı uygulanır.

Velilerimiz, okulumuza özgü “akıllı uygulama” ile çocukları hakkında her türlü bilgiye cep telefonlarından ulaşabilme olanağına sahiptirler.

            

TOP