×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

Anaokulu

Meltem Ayhan Anaokulunda eğitim programının amacı, çocukların zihinsel, bedensel ve duygusal gelişimlerini desteklemek; onlara yaş düzeyindeki bilişsel ve motor temel becerileri kazandırmaktır.

Titizlikle hazırlanmış eğitim ortamları, nitelik ve kalite yönünden modern eğitim gereksinimlerini karşılayacak düzeydedir. Çocuk, dünyayı ve kendini oyunla tanır, oyunla öğrenir. Bu nedenle oyun merkezli öğrenme sürecinde yaparak yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınır.

Okulumuzda çocuklarımızın farklı alanlardaki gelişimi, program çerçevesinde ve bir bütün olarak ele alınmaktadır. Türkçe dil, okuma yazmaya hazırlık, drama, fen, doğa ve sanat etkinlikleri birbiri ile ilişki içinde kurgulanmakta, yapılan çalışmalarla bütünlüklü bir gelişim amaçlanmaktadır. Böylece ilkokul öncesinde akademik bilgi altyapısı için esaslı bir hazırlık yapılmaktadır. Ayrıca seramik, müzik, jimnastik, dans ve ritim etkinlikleri ile çocukların bilgisel ve duygusal gelişimleri desteklenmektedir.

Yabancı dil öğreniminde en önemli nokta başlama yaşıdır. Biliyoruz ki ilkokul öncesi eğitimde başlanan yabancı dil öğrenimi, sonraki düzeylerdekine de temel olacak ve dil yeteneğinin gelişimini hızlandıracaktır. Bu bağlamda İngilizce Dil Programı okulumuzda verilen eğitim içinde önemli bir yer tutmaktadır. Çocukların kendilerine özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz ününe alınmakta, onların yaş grubuna uygun oyun ve etkinliklerle anlamlı ve etkili bir öğrenme sağlanmaktadır.

Çocukların gelişimi için aile ve okul arasındaki işbirliğinin önemi ve bu yolda birlikte ilerlemenin vazgeçilmez olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu yüzden okulumuz, aileleri eğitim sürecine katılmaları için teşvik etmekte, onlara seminerler, konferanslar yoluyla çeşitli eğitim olanakları sunmaktadır.

3, 4 ve 5 yaş grubu çocuklarımız, ayrı sınıflarda, yaş gruplarına özgü eğitim alırlar. Yaparak-yaşayarak öğrenmenin ve öğrenci merkezli yaklaşımın temel alındığı okulumuzda öğrencilerimizin yaş gruplarına uygun yaşam becerilerini edinmeleri önemsenmektedir. Oyun, dinlenme, kişisel bakım, doğru beslenme ve yaşamı planlama önemsenmekte ve çocuklarda bu konularda farkındalık yaratılmaktadır.

Velilerimiz, okulumuza özgü “akıllı uygulama” ile çocukları hakkında her türlü bilgiye cep telefonlarından ulaşabilme olanağına sahiptirler.

 

TOP