×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

Anadolu - Fen Lisesi

Okulumuzda eğitim öğretim uygulamaları, yapılandırmacı bir yaklaşımla yapılmaktadır. Bu çerçevede öğrencinin bilgiye ulaşması ezberci bir anlayıştan uzak, keşifçi ve yaparak yaşayarak gerçekleşmektedir. Böylelikle bilginin kalıcı hale gelmesi, gerektiği koşulda geri çağrılıp kullanılması mümkün olabilmektedir.

 Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarının dikkate alarak yetilerinin ortaya çıkarıp geliştirilmesi için bireyin çok yönlü gelişimini gözeten okulumuza özgü planlama ve uygulamalarla mevcut ders programları çeşitlendirilip güçlendirilmektedir.

11. sınıftan başlayarak ve özellikle 12. sınıflarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öğretim programlarına ek olarak “Üniversiteye Hazırlık Programı” uygulanır. Üniversite Hazırlık Programına uyarlanmış ders saatleri Matematik-Fen ve Türkçe -Matematik gruplarına göre özel olarak düzenlenmiştir. Şu anda uyguladığımız program mevcut üniversiteye giriş sınav sistemini temel almaktadır.

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin izlenmesi; okul yönetimi, rehberlik hizmetleri, ölçme ve değerlendirme servisi ve danışman öğretmenlerimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin geç kalma ve devamsızlık durumu günün ilk ders saati içinde veliye bildirilir.

Velilerimiz, okulumuza özgü “akıllı uygulama” ile çocukları hakkında her türlü bilgiye cep telefonlarından ulaşabilme olanağına sahiptirler.

TOP