×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

Eğitim Yaklaşımı

Meltem Ayhan Okullarında yapılan ders ve etkinliklerin temelde üç boyutu bulunmaktadır:

1) Tematik/Bütünleşik Öğrenme: Okullarımızda dersler ve dersleri tamamlayan akademik etkinlikler, disiplinler arası ilişkilendirme gereğinin bir sonucu olarak, olabildiğince birbirleriyle ilişkili ve bir bütün olarak kurgulanmaktadır. Çocukların bir derste edindikleri beceri ve kazanımların diğer derslerdeki beceri ve kazanımlarla ilişki içinde bütünleşik bir yapıda ele alınması temel hedefimizdir.

2) Keşif /Etkinlik Temelli Öğrenme: Öğrenme tasarımımızın diğer bileşeni, öğrencilerin öğrenme yöntemlerine yöneliktir. Öğrencilerin akademik içeriği olabildiğince keşif ve ispat temelinde ele almaları, öğrenme sürecinin özneleri konumunda bulunmaları eğitim yaklaşımımızın bir gereğidir. Bu nedenle tüm dersler yapılandırıcı bir modelde ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu yaklaşıma uygun atölye ve müzeler kurulmakta, öğrencilerin edindikleri beceriler, doğal ve yapay uygulama olanaklarıyla desteklenmeye çalışılmaktadır.

3) Öğrenme Stillerine Yönelik Tasarım: Eğitim öğretim etkinlikleri temelde sosyal etkinliklerdir. Diğer bir ifadeyle öğretim çalışmaları gruplarla yapılmaktadır. Ne var ki öğrencilerin grup içinde nasıl öğrendikleri, hangi öğrenme biçimlerinin nasıl desteklenmesi gerektiği atlanmaması gereken bir konudur. Okullarımızda öğrenme tasarımı yapılırken tüm öğrenme biçimlerine yönelik etkinlikler hesaba katılmakta ve farklı öğrenme biçimlerine sahip çocukların öğrenme heyecanı korunmaya çalışılmaktadır. Böyle bir ele alışla, öğrencilerin bireysel gelişimi izlenmekte, bireysel kapasitesinin izin verdiği en üst düzeyde yetişmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Ödev - Etüt                                                                                                                                                                                                                          Okullarımızda ödevler; derslerin tamamlanması, alıştırma ve soru çözümü, üst düzey becerilerin edinilmesi gibi, bir anlamda derslerin bireysel olarak desteklenmesi biçiminde ele alınmaktadır. Etüt saatlerimiz, her  haftanın ödev ve atölye çalışmalarıyla bütünlük oluşturacak şekilde planlanmakta ve ödevin konusuna uygun dersin öğretmenleriyle birlikte yapılmaktadır. Çeşitli nedenlerle, okulumuz dışında yapılması gereken ödevler (araştırma, gözlem ve yaratıcılık gerektiren vb.) de etkili bir danışmanlıkla desteklenmektedir.

TOP