×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

MatematikA

MatematikA, öğrencileri soyutu görünür kılan oyun temelli öğrenme süreciyle üst düzey matematiğe ulaştırmaktadır.

Çocuklarımızın soyut matematik kavramlarını içselleştirebilmeleri için okulumuzun geliştirdiği bir öğretim programıdır. Çıkış noktamız; uzamsal olarak matematiksel kavramları hissettirmek, özgün fikirler ortaya koyabilen, bunu sunabilen ve matematiksel anlamda tartışabilen, problem çözme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

MatematikA programı öğrenciye üst düzey matematik becerilerini, oyunlarla ve yenilikçi bir yaklaşım ile soyutu görünür kılarak kazandırır. Öğrenciler örüntüleri ve ilişkileri açıklamayı, problemleri anlayıp çözmeyi, zihinde ve kağıt üzerinde doğru hesap yapmayı, tahmin yürütüp ölçmeyi, sayısal, geometrik, grafik, istatistiki ve cebirsel ifadeleri yorumlayıp transfer etmeyi öğrenirler. Öğrencilerimiz, böylece günlük yaşamlarında, bilim, teknoloji ve ticaret dünyasında matematiğin ve matematik uygulamalarının yerini kavrarlar.

Haftalık 2 ders saati olan bu programı branş öğretmenleri yürütür.

TOP