×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

Robotik

Robotik, yazılım temelli tasarım programı olarak STEM + ile bütünleşik bir yapı içinde öğrencinin geleceği bugünden kurgulamasına olanak yaratıyor. Kodlama, yazılımın elektronik alfabesi olarak öğrencinin internetin sayılamaz çokluktaki verisini analiz edebilmesini ve sürekli bir adım önde olmasını sağlıyor.

Kodlama, yüzyılımızın ortak bir dili olarak eğitim sistemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Yüksek bilişim teknolojisinin getirdiği fırsatlar ve riskler içinde öğrencilerimizin bilimsel tavrı geliştirmek, teknolojiyi doğru ve etik kullanmak, toplumsal sorumlulukla birlikte bireysel yeterliklerini geliştirmek amacıyla okulumuzda her düzeydeki öğrencimize kodlama ve robotik dersi programlanmıştır.

Bilişim teknolojileri öğretmenimizin haftalık 2 saat olarak verdeği bu derste, kodlama ve robotik çalışmalar yapılmaktadır.

TOP